ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร

.